Hướng dẫn sử dụng

Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại có thể tập hợp tất cả các cuộc điện thoại rồi chuyển tiếp đến máy nhánh, hoặc mở rộng liên lạc lẫn nhau giữa các phòng, ngoài ra còn có thể đàm thoại tay ba, các cuộc gọi hội nghị, khi bận rộn sẽ tự động chuyển tiếp, bảo lưu cuộc gọi bằng âm nhạc, bộ nhớ số điện thoại, giới hạn thời lượng cuộc gọi, quay số ghi âm, điều khiển cuộc gọi và các chức năng khác.

Đối tượng sử dụng tổng đài điện thoại thường là công ty, nhóm trường học hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc khi số lượng các tổ chức của hơn ba người, trong hai hoặc nhiều số điện thoại hoặc mở rộng thành nhóm ba hoặc nhiều hơn, để nâng cao hiệu quả công việc, thiết lập “hệ thống tổng đài điện thoại”

Copyright © 2005 - 2021 Phuc Thong. Designed by PhucThong

Log in with your credentials

Forgot your details?