Hướng dẫn sử dụng

Hệ Thống Ti Vi

Hệ thống Ti vi công cộng được lắp đặt chủ yếu trong các văn phòng, tòa nhà, kéo dây từ máy chủ đến mỗi người dùng, do đó người dùng không cần bận tâm tìm các công ty truyền hình để cài đặt, mục đích hệ thống truyền hình cài đặt một lần nhằm giảm đáng kể thời gian và tiền bạc cho khách hàng, có lợi trong việc bảo trì và quản lý hệ thống ti vi.

Copyright © 2005 - 2021 Phuc Thong. Designed by PhucThong

Log in with your credentials

Forgot your details?