Hướng dẫn sử dụng

Hệ Thống Báo Trộm

Hệ thống báo trộm, có nghĩa là khi có người lạ xâm nhập khu vực bất hợp pháp sẽ kích hoạt thiết bị báo động, được sử dụng để phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Khi xâm nhập xảy ra, ghi lại kịp thời thời gian xâm lược, địa điểm, và gửi một tín hiệu báo động thông qua các thiết bị, hệ thống giúp tăng cường an ninh, việc lo ngại an toàn sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Copyright © 2005 - 2021 Phuc Thong. Designed by PhucThong

Log in with your credentials

Forgot your details?